תנאי שימוש

י.כ. כרמל גרופ בע"מ, ח.פ. 514342625 (להלן: החברה) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר החברה www.carmelon.co.il (להלן: האתר), הנמצא בבעלות החברה.

השמות "Carmelon" ו- www.carmelon.co.il נמצאים בבעלות החברה ואין לאיש, למעט מי שהורשה לכך בכתב על ידי החברה, זכות לעשות בהם שימוש כלשהו.

  1. תחולה – הוראות תקנון זה (להלן: התקנון) יחולו לגבי כל מבקר ו/או גולש ו/או משתמש אחר (בכל צורה שהיא) באתר (להלן ביחד: משתמש). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.
  2. מטרת האתר – האתר מכיל מידע אודות החברה, אודות השירותים אותם מספקת החברה ללקוחותיה ומאמרים ומדריכים מקצועיים בתחום השיווק הדיגיטלי.
  3. אבטחה ופרטיות – אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על מידע פרטי אשר יימסר על ידכם, ככל שיימסר (להלן: מידע פרטי). אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע הפרטי על פי שיקול דעתנו. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע הפרטי ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתכם את פרטיכם האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע הפרטי לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליכם דואר אלקטרוני ולפנות אליכם בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות וכיו"ב, אלא אם בחרתם וסימנתם כי אינכם מעוניינים בכך.
  4. בעלות ושמירה על זכויות – האתר, עיצובו, ארגונו, תוכנו, המידע האצור בו הם בבעלותה המלאה של החברה. האתר וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגנים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קנין רוחני שונות. כל משתמש אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין, לרבות הקנין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על פי מטרתו. החברה אוסרת על המשתמשים באתר לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו.
  5. דין חל ושיפוט – התקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש כלשהו לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.
  6. פרשנות – האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של החברה.

על ידי גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, הנך מאשר כי: (א) קראת את התקנון במלואו, הבנת את כל הוראותיו ואתה מסכים לכל התנאים הנכללים בו. בכל מקרה של אי בהירות אנו ממליצים לך ליצור איתנו קשר על פי פרטינו המופיעים באתר; (ב) כי אתה מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.