קווים מנחים ליצירת קישורים נכנסים לאתר

נובמבר 06, 2013 רועי ואקנין

קישורים נכנסים (קישורים מאתרים חיצוניים לאתר שלנו) הינם פרמטר מרכזי בחיזוק מעמדו של האתר במנועי חיפוש ושיפור המדרוג שהוא מקבל בתוצאות חיפוש. בניית קישורים והשגת קישורים חיצוניים איכותיים הינה חלק מהותי באסטרטגיית קידום של כל אתר, ולא ניתן לבצע התקדמות משמעותית במעמד האתר במנועי חיפוש בלי עבודה מתמשכת בתחום זה.

כהכללה פשטנית, ניתן לומר כי קישורים חיצוניים משמשים מנועי חיפוש כ"המלצה" על האתר שלנו- כאשר אתר חיצוני מכיל קישור המוביל לאתר שלנו, מנועי חיפוש רואים זאת כאילו אותו אתר "סומך ידיו" על תוכן האתר שלנו, וממליץ לגולשיו לבקר באתר שלנו. כתוצאה, מנועי החיפוש מחזקים מעט את מעמד האתר שלנו כמקור תוכן בעל סמכות בתחום הקישור שקיבלנו, ומחזקים את מיקומו בתוצאות החיפוש, וכתוצאה- נפח התנועה לאתר גדל.

יתרה מכך, כאשר התנועה המועברת מהאתר החיצוני לאתרנו משמעותית, הרווח גדול יותר מהגדלת נפח התנועה- גולשים המגיעים מהפניות לרוב ממוקדים יותר לתוכן האתר אליו עברו, ולכן נוטים לבלות זמן רב יותר באתר, לצפות ביותר עמודים ואף להיות בעלי אחוזי המרה גדולים יותר. היות וזמן השהות באתר ומספר העמודים הנצפים בתורם הינם פרמטרים נוספים המשפיעים על מעמד האתר במנועי חיפוש, קיים כאן מנגנון היזון חוזר:

יותר קישורים-> יותר תנועה->יותר שימוש באתר-> יותר תנועה וכן הלאה, כשבסופו של דבר, הכל מתנקז להגדלת נפח ההמרות (רכישות/לידים וכו) באתר.

כל האמור לעיל נכון כמובן רק במקרה שהקישורים שהושגו הינם קישורים איכותיים: לאיכות הקישור השפעה מהותית על התועלת המושגת, וקישורים באיכות נמוכה יכולים אף להסב נזק ממשי לאתר.

היות ולתחום זה השפעה כה משמעותית, מנועי חיפוש פועלים ללא לאות לזהות קישורים או תבניות שנראות כמלאכותיות, קרי- כאלו שלא נוצרו כתוצאה משיח טבעי ברשת אודות האתר שלנו, אלא כחלק ממאמצי קידום. כאשר קישור מסוים נחשד ככזה, לרוב הוא לא יועיל לאתר (או כאמור- עלול אף להזיק).

1.    קווים מנחים ליצירת קישורים נכנסים מועילים

א.    פיזור קישורים לאורך זמן: לא ניתן להסתפק בהשגת מספר קישורים חזקים ולעצור, ומצד שני יש להימנע מהשגת מסה של קישורים בזמן קצר- תופעה המראה בצורה ברורה כי הקישורים אינם טבעיים ולא נוצרו כתוצאה משיח אמיתי אודות האתר ברשת.

ב.    קישור ממגוון אתרים: ככל שיהיו יותר אתרים שיקשרו לאתר שלנו, מצבו ישתפר. יש להעדיף קישורים מאתרים שונים על פני הרבה קישורים מאתר אחד או ממספר אתרים מועט.

ג.    קישורים מאתרים בתחום רלוונטי ואתרים כלליים: יש לשאוף להשיג קישורים מאתרים רלוונטיים לתחום בלבד, או מאתרים כלליים בעלי סמכות משמעותית. אתרים שאינם רלוונטיים כלל לתחום האתר לא יועילו באופן משמעותי, ועלולים אף להזיק. לדוגמא: אתר העסוק בביטוח צריך לפעול להשגת קישורים מאתרים של לשכת המסחר, מגזינים פיננסיים, בלוגים בתחום הביטוח וכו (אתרים מהתחום), או מאתרים כלליים כמו עיתונים יומיים (ynet, nrg וכו), עיריות וכדומה (להלן- אתרים כלליים), ובמיוחד מעמודים באתרים אלו העוסקים בנושא שקשרו בצורה כלשהיא לביטוח. השגת קישורים מאתרים העוסקים בבגדי תינוקות לדוגמא, לא תועיל לאתר, ואף עלולה להזיק שכן מנועי חיפוש עלולים לזהותה כמלאכותית.

ד.    קישורים מאתרים ועמודים בעלי סמכות: בהמשך לסעיף הנ"ל, ככל שאתר "חזק" יותר- בעל מספר מבקרים גדול יותר, כך הקישור שנקבל ממנו יועיל יותר. באופן דומה, גם בתוך האתר המקשר, יש לשאוף לקבל קישור מעמוד חזק ככל האפשר- עמוד הבית או עמוד העוסק בתחום הספציפי שלנו, ולא מהפוטר בעמוד פנימי שבו איש לא מבקר.

ה.    קישורים שמעבירים הרבה הקלקות: בדומה לסעיף הקודם, ככל שקישור מקבל יותר הקלקות ומעביר יותר גולשים לאתר שלנו, כך הקישור ייחשב יותר משמעותי בעיני מנועי החיפוש ויניב יותר תועלת.

ו.    התנהגות גולשים שהגיעו מקישור נכנס: האמור בסעיף הקודם נכון רק כאשר מדובר כמובן רק במצב בו אלו גולשים אמיתיים- כאלו ששוהים באתר לאורך זמן וצופים במספר עמודים. במקרה שגולשים נכנסים לאתר ועוזבים מייד, לדוגמא בשל אי התאמה בין הקישור לתוכן באתר (לדוגמא- קישור בעוסק בגלידה ומוביל לאתר ביטוח), הדבר יסב לאתר נזק משמעותי.

ז.    קישורים מביטויי מפתח רלוונטיים:  לרלוונטיות ולזיקה בין הביטוי שממנו יצא הקישור אל האתר והתוכן שאליו הוא מקשר יש משמעות נרחבת יותר ממה שתואר בסעיף הקודם- מנועי חיפוש משתמשים בביטויים המקשרים כהפנייה המסבירה במה עוסק העמוד. לכן יש לפעול להשגת קישורים מביטויי מפתח שרלוונטיים לעמוד בלבד (לדוגמא- השגת קישורים מהביטויים "ביטוח רכב", "ביטוח דירה", "ביטוח רכוש" לאתר העוסק בביטוח).

ח.    סימון קישור בתג Follow: יש לוודא שכאשר מקבלים קישור לאתר שלנו, הוא מסומן בתג (קוד תכנות) follow, אחרת מנועי חיפוש עלולים לא להתייחס לקישור (במידה והקישור מסומן בתג ההפוך- no follow, מנועי חיפוש יתעלמו מהקישור והוא לא יעביר כוח לאתר שלנו).

ט.    פיזור חלקי של הקישורים: מומלץ להשיג הרבה קישורים המפנים לעמוד הבית, אבל לא רק- כדאי להשיג קישורים גם לעמודים נוספים בעלי משמעות באתר.

2.    פעולות שכדאי להמנע מהן

א.    הוספת צברים עצומים של קישורים בזמן קצר

ב.    שימוש במייצרי קישורים אוטומטיים

ג.    קישורים שלא ניתנים להקלקה- לא יועילו לאתר

ד.    קישורים המסומנים ב No follow

ה.    חוות תוכן- אתרים שמהווים מאגר של תוכן לא רלוונטי שכל מטרתו להוציא קישורים. קישורים מאתרים שכאלו יסב נזק לאתר.

ו.    אתרים לא רלוונטיים/ שלא עומדים בכללי התוכן של גוגל - כגון קישור מאתר העוסק בגלידות לאתר בתחום הביטוח, או קישורים מאתרים שמנועי חיפוש רואים "לא ראויים"- אתרי סקס, הימורים וכל אתר הקשור לפעולה לא חוקית (הורדות, פשע, תוכן גזעני). הצבת קישורים או החלפת קישורים עם אתרים לא רלוונטיים יכולה לגרור נזק משמעותי בקידום האתר.

ז.    אתרים חלשים- קישורים מאתרים "חלשים" (מספר מועט של מבקרים) לא יזיק לאתר, אך גם לא יועיל במיוחד. מומלץ למקד המאמצים בהשגת פחות קישורים אך מאתרים חזקים יותר.

ח.    קישור מביטויי מפתח לא רלוונטיים- קבלת קישורים מביטויים לא רלוונטיים תזיק לאתר ב2 דרכים. הראשונה- כפי שתואר לעיל, בגלל נטישה מהירה של האתר ע"י המבקרים דרך הקישור. השנייה מסוכנת יותר- מנועי חיפוש עלולים לקשר את האתר עם תוכן לא רלוונטי. לדוגמא, אם אתר העוסק ברכב יקבל הרבה קישורים מביטויים העוסקים בדייג, מנועי חיפוש עלולים "ללמוד" שהאתר עוסק בדייג, ולכן לא להציגו כלל בתוצאות חיפושים לרכב, אלא רק בתוצאות חיפושים לדייג.

3.    רשימת מצאי חלקית- דרכים ומקומות מומלצים להשגת קישורים

א.    הפצת מאמרים - ניתן להפיץ מאמרי מקצועיים מתחום האתר (עם קישורים חוזרים לאתר) לאתרי תוכן (בלוגים, עיתונים וכו) בתחום התוכן של האתר

ב.    רשתות חברתיות - הפצת פוסטים וקישורים ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר, גוגל+, לינקדאין, כמו גם תמונות עם קישורים ברשתות המתמחות בתמונה (פליקר, פינטרסט), וידאו עם קישורים לאתרי שיתוף וידאו (יוטיוב, וימאו וכו)

ג.    פורומים - קיימים ברשת פורומים כמעט בכל תחום, בהם ניתן להציע לגולשים (רק כשרלוונטי- לא להפיץ ספאם!) קישורים בתחומים המעניינים אותם לדוגמא- בפורום רכב, לספר לגולשים שמתעניינים בזכויותיהם כמבוטחים על הנושא עם קישור חוזר לאתר. כמו כן, במרבית הפורומים ניתן להוסיף בחתימת הגולש קישור לאתר הבית שלו, וכך ניתן לקבל קישור חוזר גם מהשתתפות כנה בשיחה בפורום, מבלי "לדחוף" לגולשים לינקים בעת השיחה. יש לשים לב לא להשתמש בפורומים "ספאמיים"- כאלו המכילים הרבה קישורים ומעט תוכן וגולשים.

ד.    אינדקסים - אתרים שמהותם הינה ריכוז קישורים, מעיין ספר טלפונים בגרסא האינטרנטית. לשים לב להשתמש רק באינדקסים מכובדים (לדוגמא- דפי זהב, בזק), ולא בספאמיים (הרבה קישורים ומעט גולשים ותוכן)

ה.    בלוגים - פרסום פוסטים (עם קישור חוזר) ככותב אורח בבלוגים רלוונטיים לתחום הינה דרך מצוינת לקבל קישורים ותנועה לאתר.

ו.    עיתונות - קישורים מאתרי חדשות ועיתונות, אף על פי שהינם אתרים כלליים, הינם בעלי עוצמה רבה ונוטים להעביר נפח תנועה רב.

ז.    מוסדות ואתרים ציבוריים - אתרים כלליים אבל בעלי סמכות רבה במנועי חיפוש.

השירותים שלנו

Traffic

הגדלת טראפיק איכותי וממוקד לאתר עם יחס המרה גבוה יותר להגדלת ההכנסות ולשיפור התוצאות העסקיות.

הגדלת טראפיק איכותי וממוקד לאתר עם יחס המרה גבוה יותר להגדלת ההכנסות ולשיפור התוצאות העסקיות.

Data & Analytics

למדוד, לנתח את התנהגות הגולשים ולקבל החלטות על בסיס דאטה ותוצאות, לטובת שיפור יחס ההמרה על בסיס קבוע ולאורך זמן.

למדוד, לנתח את התנהגות הגולשים ולקבל החלטות על בסיס דאטה ותוצאות, לטובת שיפור יחס ההמרה על בסיס קבוע ולאורך זמן.

Conversion Optimization

חתירה מתמדת לשיפור יחס ההמרה באתר מבוסס התנהגות גולשים וכלי דאטה חכמים, חווית משתמש מצוינת, הנעה לפעולה ותוכן איכותי ממוקד.

חתירה מתמדת לשיפור יחס ההמרה באתר מבוסס התנהגות גולשים וכלי דאטה חכמים, חווית משתמש מצוינת, הנעה לפעולה ותוכן איכותי ממוקד.

Content

התוכן הוא המלך!
ליצור תוכן איכותי, שכתוב לגולשים אנושיים ולא לרובוטים, להגדלת התנועה האורגנית ולהגדלת המכירות והפעולות באתר!

התוכן הוא המלך!
ליצור תוכן איכותי, שכתוב לגולשים אנושיים ולא לרובוטים, להגדלת התנועה האורגנית ולהגדלת המכירות והפעולות באתר!